Ukončenie partnerstva Bavorskej krajinskej lut. cirkvi s DELKU

V liste biskupovi Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Ukrajine (DELKU)  Sergejovi Maschewskemu oznámila Evanjelicko-luteránska cirkev v Bavorsku jemu i cirkevným zborom, že partnerstvo oboch cirkví je po 25 rokoch ukončené. Príčinou sú vnútorné rozpory v ukrajinskej cirkvi a útoky biskupa Maschewskeho proti bavorskej cirkvi, že sa mieša do vnútorných záležitostí jeho cirkvi. Ukončením partnerstva zaniká aj finančná podpora pre DELKU.

Priamych partnerstiev cirkevných zborov a pomoc obyvateľom trpiacich vojnou sa toto rozhodnutie netýka. K rozhodnutiu bavorskej cirkvi sa pripája aj Spolok Gustava Adolfa a neprijíma projekty DELKU. Podobne sa rozhodol konať aj Spolok Martina Luthera v Erlangen.

(www.gustaw-adolf-werk.de)

Komentovať