Počet islamistov v Nemecku prudko rastie

30. júna 2015 bola v Berlíne zverejnená správa bezpečnostných služieb Nemecka, podľa ktorej počet radikálnych islamistických kruhov v Nemecku prudko rastie. Podľa tejto  správy je t. č. v Nemecku 25 aktívnych islamistických organizácií. Počet členov v nich bol r. 2014  43 890. Najsilnejší príliv členov zaznamenali salafistické organizácie, ktoré sú liahňou pre teroristov džihádu (svätá vojna).

(www.idea.de)

Komentovať