Paul Smith – nový biskup dištriktu Queensland, Austrália

30. mája 2015 synoda dištriktu Queensland zvolila za svojho biskupa Paula Smitha. Pochádza z nemeckých rodičov. Má 53 rokov a po ordinácii väčšinou duchovne slúžil v luteránskych školách svojho domovského štátu. Je ženatý s Heidi, ktorá je kaplánkou na plný úväzok v sociálnom zariadení Immanuel v meste Buderim. Spolu majú tri dospelé deti. Jeho inštalácia bude o tri mesiace. Po svojej voľbe vyzval veriacich, aby sa zaňho modlili a sám prosil Pána slovami piesne ES 484 Za ruku veď ma, Pane, Ta sám ma veď.

    (www.lca.org.au)

Komentovať