Čtení kázání Jana Husa

6. 7. – Svátek mistra Jana Husa
Pražský sbor Luterské evangelické církve a. v. zve všechny na
neformální veřejné čtení:
Magistri Iohannis Hus:
Kázání na 9. neděli po Svaté Trojici – Lukáš 16. kapitola
(Husovo kázání je v dobovém jazyce)
Praha, Betlémské náměstí (prostor před Betlémskou kaplí)
Pondělí 6. 7. Léta Páně 2015 v 17:00 hodin.

 

Komentovať