Zasadnutie Rady SLZ

Od 18. do 22. júna 2015 sa konalo v Ženeve pravidelné zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu pod heslom “Nádej nezahanbuje”. Rada SLZ má 49 zvolených členov, plus prezident SLZ a predseda finančného výboru. Je to výkonný orgán medzi valnými zhromaždeniami. Zasadá raz v roku. Ťažiskom bola výročná správa gen. tajomníka SLZ M. Junga o činnosti spoločenstva v minulom roku a výhľad na budúci rok. Predložené boli správy o luteránskej identite, o príprave na Valné zhromaždenie v Namíbii v r. 2017, o príprave osláv jubilea 500. výročia reformácie v tom istom roku. Rada si vypočula správy jednotlivých výborov, prerokovala finančnú závierku za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2016. Rada vymenovala Máriu Immonen za novú riaditeľku do Oddelenia pre svetovú službu a farára Fidona Mwombekiho za riaditeľa Oddelenia pre misiu a rozvoj. V nedeľu 21. júna 2015 boli služby Božie v katedrále Sv. Petra v Ženeve, na ktorých účinkovali všetky etnické luteránske cirkevné zbory zo Ženevy a miestny reformovaný zbor. V pondelok  Rada prijala za členskú cirkev SLZ  Luteránsku cirkev v Čínskej republike (Tajwan) . Táto cirkev vzišla z práce nórskej misie, je samostatná, má 570 členov a 10 zborov. Teraz má SLZ  145 členských cirkví v 79 krajinách sveta s vyše 72 miliónmi členov. Na záver Rada schválila tieto dokumenty:

– vyhlásenie ku klimatickej spravodlivosti

– vyhlásenie o dlhodobých konfliktoch a preťaženosti humanitárneho pomocného systému

-vyhlásenie k situácii v Tanah Papua (Indonézia)

-vyhlásenie o hriechu rasizmu

– rezolúcia ku Blízkemu Východu

– rezolúcia o migrantoch

– rezolúcia o presadení diakonickej účasti do praxe

– rezolúcia o rešpekte SLZ nigerijského ľudu.

Budúce zasadnutie Rady SLZ bude v júni 2016 vo Wittenbergu.

/www.lutheranworld.org)

 

Komentovať