Protestantizmus je súčasťou Francúzska

Francúzsky prezident N. Sarkosy pri príležitosti znovuotvorenia Inštitútu pre protestantskú teológiu v Paríži pomenovaného podľa filozofa Paula Ricceaura (1913-2005) ocenil protestantizmus vo Francúzsku, keď povedal, že je súčasťou francúzskych dejín a kultúry. Parížska teol. fakulta je popri tej v Montpelieri druhou fakultou inštitútu. Založili ju v roku 1877 a vychováva duchovných pre reformovanú cirkev vo Francúzsku. Zo 65 miliónov obyvateľov Francúzska je do 65 % katolíkov, 4,3% sú moslimovia a 2% tvoria protestanti.

(www.epd.de)

Komentovať