Pestrý program v rakúskych ev. diecézach na sviatok Gustava Adolfa

Tento štvrtok je v katolíckej cirkvi slávený ako Sviatok Božieho tela. V Nemecku a v Rakúsku evanjelici tieto dni pracovného pokoja už tradične využívajú na vlastné cirkevné slávnosti . V Nemecku je to tzv. Deň pod Božím slovom, čo sú veľké zhromaždenia veriacich pri Písme, jeho výklade, evanjelizáciách, prednáškach a seminároch. V Rakúsku organizujú tzv. Dni Gustava Adolfa alebo aj cirkevné dni -lokálne Kirchentagy. Ka6dá diecéza si organizuje svoj vlastný program. I toho roku pripravili pre návštevníkov bohaté a rôznorodé programy (bohoslužby, vystúpenia spevokolov a hudobných skupín, prednášky, športové a zábavné súťaže, hry, výstavy a pod.).

(www.evang.at)

Komentovať