Deň otcov

Tretia nedeľa v mesiaci jún je vo svete určená ako Deň otcov. V USA sa už začiatkom minulého storočia jednotlivci pokúšali oslavovať tento deň, ale nedarilo sa ho rozšíriť po celej únii. Až v r. 1966 prezident USA Lyndon Johnson podpísal vyhlásenie o slávení Dňa otcov. Ako vidíme, aj teraz ešte je tento deň pripomínaný veľmi cudne, optrnícky až ľahostajne. Pritom otcovia si zasluhujú takú istú úctu a česť ako mamy. Rodičia a deti tvoria rodinu a rodina je základom štátu. Šťastné sú kompletné rodiny! Žiaľ, dnes je veľa neúplných rodín, kde práve otec chýba. Prejavuje sa to na nezdravom duševnom vývoji detí. Božie slovo je plné smerníc,  napomenutí i zasľúbení pre otcov. Otcovia hrajú primárnu úlohu. Deti si majú vážiť oboch rodičov, milovať ich a ctiť. Ak Pán Boh, ako náš Otec nebeský sa o nás stará, požehnáva , vypočúva modlitby, pri vykonávaní zla, trestá otcov a i ďalšie pokolenia po ňom. Ale platí to aj opačne: Jeho požehnanie na otcoch spočinie aj na ďalších pokoleniach. Prajeme si mnoho úplných, šťastných slovenských rodín, na ktorých spočinie Božie požehnanie.

Komentovať