Ohlášky na službách Božích

30. mája t.r. sa v Zámockom kostole v Štokholme konali služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých boli ohlásené ohlášky korunnej princeznej Švédska Victorie a jej snúnenca Daniela Westlinga. Na týchto bohoslužbách sa okrem snúbencov, kráľa Gustava XVI. Adolfa a jeho manželky Silvie zúčastnili aj  princ Karol Filip, brat korunnej princeznej a manžel priceznej Christiny Tord Magnusson,asi 20 zamestnancov kráľovského dvora a členovia zámockého cirkevného zboru.Po ľavej strane lode sedeli snúbencovi rodičia, jeho sestra a asi 30 priateľov mladého páru. Kázeň povedal hlavný dvorný kazateľ Lars-Göran Lönnermark.Erland Ros, pastor z cz kráľovského dvora predniesol modlitbu s citáciou básnika Nilsa Ferlina. Na bohoslužbe bolo prítomných okolo 300 osôb. Po nich bolo na zámku súkromné ohláškové posedenie, kde mladému páru zástupcovia vlády, parlamentu a svadobného výboru odovzdali dar .Je ním sklený servis majúci 1000 kusov a jeho cena je 300 tisíc šv. korún. Daniel Westling po ohláškach získal nárok na oslovovanie Vaša kráľovská Výsosť.

(www.nyhetskanalen.se)

Komentovať