Dištancuje sa ev. cirkev od protižidovských výrokov M. Luthera?

V týchto dňoch sa v Berlíne koná spoločné zasadnutie Ústrednej rady židov v Nemecku a Evanjelickej akadémie Berlín. Zasadnutie má motto :Reformátor, kacír , nepriateľ židov – židovské perspektívy na M. Luthera. Hneď prvý deň predseda Rady Josef Schuster vyzval evanjelickú cirkev, aby sa jasne dištancovala od Lutherových protižidovských výrokov. V spise z roku 1543 ” O židoch a ich klamstvách” navrhoval Luther o . i.  aby podpálili synagógy a ničili židovské domy. Tieto Lutherove výroky sú zahanbujúce a zraňujúce, zaťažujú vzťahy medzi evanjelikmi a židmi a nie sú v súlade s evanjeliom. Pred oslavou 500. výročia jubilea reformácie sa k nim má EKD úradne vyjadriť.

(www.nordkirche.de)

Komentovať