Najväčšie stretnutie motocyklistov v Hamburgu

V nedeľu 14. júna 2015 bude v Hamburgu  najväčšie stretnutie motocyklistov na svete. Očakáva sa účasť asi 30 tisíc motocyklistov a asi 100 tisíc zvedavých divákov. V programe je aj bohoslužba o 12,30 hodine v najväčšom ev. chráme v meste – Micheli (sv. Michala). Bohoslužbu vedie 52 – ročný pastor Lars Lemke, ktorý bol poverený úlohou pastora pre motocyklistov v novembri 2014, ale až teraz ho do funkcie uvedie biskupka Kirsten Fehrs.

(www.nordkirche.de)

Komentovať