Ordinácia v Zelenogorsku, Rusko

V nedeľu 7. júna v  cirkevnom zbore Premenenia Pána v Zelenogorsku v rámci slávnostných služieb Božích biskup Evanjelicko luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku Arri Kugappi ordinoval troch mužov za diakonov a jedného za pastora.

Ordinácia v Zelenogorsku: s červenou štólou cez prsia sú novoordinovaní

(www.elci.ru)

Komentovať