V Šamoríne sa stretli maďarskí evanjelici na Slovensku

V sobotu 6. júna 2015 sa v evanjelickom kostole v Šamoríne konalo v poradí ôsme stretnutie maďarských evanjelikov zo Slovenska. V úvode ich privítal Olivér Nagy, farár z Dolných Salíb. Profesor Juraj Bándy hovoril o dejinách mesta. Zhromaždených pozdravil biskup ZD ECAV Milan Krivda a primátor mesta Gábor Bárdos. Vyzdvihol dobré spolunažívanie občanov slovenskej a maďarskej národnosti v meste. Duchovné slovo zvestoval misijný farár z MR Szeverényi János. Po kázni nasledovali viaceré osobné svedectvá o životnej ceste pri hľadaní Boha. Popoludní herečka z MR Szemerédi Bernadett povzbudzovala veriacich piesňami, slovom i básňami. Prítomní sa mohli vzájomne spoznávať pri osobných rozhovoroch v kostole i na nádvorí chrámu. Na záverečných službách Božích slúžila domáca farárka Jana Foerdoesová.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať