V Komárne zasadal Generálny konvent Maďarských reformovaných cirkví

V slovenskom meste Komárne vo štvrtok 27. mája t.r. zasadal Generálny konvent Maďarských reformovaných cirkví (MRC). Táto organizácia združuje reformované cirkvi na etnickom základe maďarčiny v tzv. Karpatskej kotline, správne Karpatskom oblúku. Konvent je spoločný orgán zástupcov týchto cirkví. Miestny biskup Kresťanskej reformovanej cirkvi na Slovensku László Fazekas privítal do 150 konventuálov. Miestom stretnutia po prvý raz bola lokalita mimo územia Maďarska -slovenské Komárno. Toto bolo urobené cielene, lebo vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom v posledných rokoch nie sú bez mrakov a Konvent už vlani v lete vo vyhlásení odsúdil  kroky ,ktoré diskriminujú slovenkých Maďarov.Zasadnutia Konventu sa vždy viažu k nejakému výročiu. Tentokrát to bolo pripomenutie si 150. výročia Tolerančného patentu. "Druhý dátum, ktorý nesmieme prejsť mlčaním, je 90. výročie podpísania Trianonského mierového diktátu", povedal biskup Boelcskei Gusztáv, duchovný predseda synody MRC. Účastníci prijali aj vyhlásenie, kde sa o.i. hovorí:"Silou viery znášať -ale nezabúdať – to je daná úloha pre Maďarov pri 90.výročí Trianonu…Dnes žijúci maďarskí reformovaní majú historickú úlohu,aby životom napľňali dané okruhy MRC ,aby prinášali namiesto bolestí,smútku a hnevu liečenie, radosť a zmierenie rovnako dovnútra a vonkajška trianonských hraníc." Schválili aj rozpočet MRC. Prispievať naň budú svojim dielom každá diecéza. Z peňazí sa budú uhrádzať projekty MRC ,ktoré napomáhajú jednote a zblíženiu. 

(ujszo.com)

2 Komentáre k “V Komárne zasadal Generálny konvent Maďarských reformovaných cirkví

Komentovať