Na okraj Kirchentagu

Kirchentag v Štuttgarte hodnotia aj konzervatívni protestanti. Vyzdvihujú, že tohoročný bol viacej duchovnejší, no niektoré témy chýbali: rodina, potraty, podpora prenasledovaných kresťanov vo svete. Pozitívom bola účasť mesianských židov a pietistov na Kirchentagu. V rámci tzv Christustagu vo štvrtok 4. júna , kedy sa na pietistickom zhromaždení s témou Krista ako Spasiteľa a Sudcu zúčastnilo do 10 tisíc veriacich. Kristocentrické témy na Kirchentagu ako takom  chýbali, podobne misia a evanjelizácia. Na podujatiach mali prevažné zastúpenie biblicky kritickí (liberálni) teológovia.

(www.idea.de)

Komentovať