Mladí americkí luteráni idú do misie vo svete

Evanjelická luteránska cirkev v Amerike (ELCA) má od roku 1999 program s názvom Young adults with Global Mission ( Mladí dospelí s Globálnou misiou). Ide o ročnú službu mladých vo veku 21 – 29 rokov v partnerských evanjelických cirkvách a organizáciach v zahraničí pre oblasť vzdelávania, opatrovateľstva, starostlivosti o deti, pomoci vedeniu cirkvi, podpore cirkevných zborov,  poľnohospodárstva a pod. Odvtedy slúžilo v misii okolo 600 mladých Američanov. Tohto roku sa  do služby prihlásilo 79 osôb, čo je najväčšia skupina v dejinách. V apríli sa po absolvovaní osobných pohovorov a vyplnení dotazníka vyberú vhodní kandidáti na sústredenie, kde sa konajú workshopy, besedy, meditácie , modlitby a bohoslužby a získavajú informácie o daných krajinách a oblasti pôsobenia. Na záver záujemcovia dostávajú  “umiestenku” – konkrétne poverenie pre danú krajinu. ELCA toho roku vysiela mladých do 9 krajín.

(www.elca.org)

Komentovať