Pohrebná rozlúčka so sestrou Evou Bunčákovou, rod Nebeskou

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že 31. mája 2015 nás opustila naša matka, stará matka a sestra Eva Bunčáková, rod. Nebeská. Pohrebná rozlúčka s ňou bude 3. júna 2015 v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze, Radničná 2.

Komentovať