Budovať budúcnosť

Toto bola téma tohtoročného zasadnutia synody Luteránskej cirkvi vo Veľkej Británii (LCiGB) 25. mája 2015 v Londýne. Ide o málopočetné spoločenstvo rôznorodých etník luteránskeho vyznania. Cirkev má  v súčasnosti 11 cirkevných zborov, v ktorých sa konajú bohoslužby po anglicky, poľsky, svahili , v severských jazykoch, kantonskou a mandarínskou čínštinou. Na čele je biskup Martin Lind , ktorý býva vo Švédsku a pravidelne v mesiaci prichádza na službu do Británie. Cirkev nemá vlastné nehnuteľnosti, kostoly a fary, prenajíma ich. Farári sa živia podobne ako apoštol Pavol “šitím stanov”, to znamená, že majú občianske zamestnanie a v cirkvi slúžia iba na čiastočný úväzok. Cirkev je členkou Svetového luteránskeho zväzu a nedávno podpísala Dohodu z Poorvo o spoločenstve kancľa a oltára .

Okrem tejto cirkvi pôsobí na ostrovoch Evanjelicko – luteránska cirkev Anglicka, ktorá je konzervatívna a je členkou ILC (misúrske spoločenstvo). Ďalej v Británii pôsobia nezávislé národné luteránske cirkevné zbory ( islandské, maďarské, lotyšske a nemecké). Tieto spolupracujú s LCiGB v rámci Luteránskej Rady vo Veľkej Británii .

 Biskup Martin Lind

 

 

(www.luteranie.pl) (www.lutheranchurch.co.uk) (www.lutheran.org.uk)

Poznámka: V deväťdesiatych rokoch ako pracovník GBÚ som získal štipendium SLZ na mesačný jazykový kurz v Londýne. Býval som v Luteránskom centre, kde sme dostávali aj typické anglické raňajky. Je tam aj nemecký kostol. V nedeľu som bol dva razy v kostole sv. Anny na anglických bohoslužbách. Je tam príjemné rodinné prostredie. Každý nový hosť sa musí predstaviť, odkiaľ je, z akej cirkvi a štátu, čo robí v Londýne. Po bohoslužbe prišli za mnou dvaja bratia. Jeden mladý černoch. Ten sa mi prihovoril po rusky a povedal, že za totality študoval v Moskve. Druhý bol starší pán, oslovil ma po slovensky. Bol to starý Prešpurák – Nemec , ktorý odišiel do Londýna hneď po vojne. Tretí milý zážitok som mal v jednu nedeľu, keď som navštívil poľský cirkevný zbor a bohoslužby. Slúžil tam vtedy br. biskup Wladyslav Fierla, rodák zo Sliezska, ktorý študoval teológiu v Bratislave. On počas totality mával cez BBC pre evanjelikov duchovné príhovory v slovenčine aj poľštine. Po r. 1989 som s ním korešpondoval písomne a  posielal som mu naše Cirkevné listy, ktoré potreboval . V.Láska

 

Komentovať