Nový biskup v diecéze Vesteras, Švédsko

19. mája 2015 bol počtom hlasov 307 proti 218 hlasom pre jeho protikandidátku Karin Johannessonovu zvolený za nového biskupa diecézy Vesteras 46- ročný farár a teológ Mikael Mogren. Teológiu študoval v Uppsale, Tubingene a Harvarde. Podľa neho chce sa venovať otázkam ľudských práv, prisťahovalectvu, dialógu medzi náboženstvami a životnému prostrediu. Vysvätený za biskupa  bude 6. septembra 2015 v katedrále v Uppsale. Podľa švédskej wikipedie je to prvý zvolený biskup vo Švédskej cirkvi s  otvorenou homosexualitou.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať