Možnosť podania prihlášky na štúdium na EBF UK otvorená do 30. mája 2015!

Možnosť podania prihlášky na štúdium

Vážení záujemcovia o štúdium,
dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje,
že pre akademický rok 2015/2016 je možnosť podania prihlášky na štúdium do 30. mája
2015.
Ponúkame Vám možnosť štúdia v nasledovných študijných programoch:
Evanjelická teológia (päťročné denné spojené magisterské štúdium):
– s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.
– všeobecné štúdium evanjelickej teológie
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii:
(trojročné bakalárske a nadväzujúce dvojročné denné magisterské štúdium):
– s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry v kombinácii(Bc., Mgr.)
– s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii(Bc., Mgr.)
– s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (Bc., Mgr.)
– s učiteľstvom histórie (Bc., Mgr.)
– pedagogiky (Bc., Mgr.)
Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
(trojročné denné alebo externé bakalárske štúdium)
Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(dvojročné denné alebo externé magisterské štúdium)
Podrobné informácie o študijných programoch a prijímacom konaní nájdete na
www.fevth.uniba.sk.

Komentovať