Diskusia o ordinovaní žien v Poľsku

22. mája 2015 sa v Evanjelickom stredisku vo Varšave konala konferencia s témou ordinácie žien v Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Na konferencii prednášali príspevky pracovníci a pracovníčky  z Kresťanskej teologickej akadémie vo Varšave. Zastávali podporné stanovisko v prospech ordinácie. Opačné stanovisko – proti ordinácii prezentoval Artur Welman z cirkevného zboru Walbrzych. Budúci rok na jeseň má synoda tejto cirkvi hlasovať o ordinácii. Ako príprava diskusie na túto tému poslúži internetová stránka s materiálmi k téme a možnosťou diskusie – fóra.

(www.luteranie.pl)

Komentovať