Rainer Stahl, generálny tajomník MLB na Slovensku

Farár Rainer Stahl, generálny tajomník Spolku Martina Luthera (MLB) z Erlangenu,  zažil bohatý víkend na Slovensku. V sobotu 16. mája 2015 sa zúčastnil na výročnom konvente Západného dištriktu ECAV v Trenčianskych Stankovciach.

V nedeľu 17. mája boli slávnostné služby Božie v Piešťanoch z príležitosti 120. výročia posvätenia evanjelického kostola v tomto kúpeľnom meste. Trojhodinové bohoslužby sa konali na kúpeľnej promenáde. Na slávnosti zazneli prejavy v piatich jazykoch: slovenčina , čeština, maďarčina, poľština a nemčina. Kázala seniorka BS s. Horňanová.

Večer o 18. hodine bolo výročné zasadnutie Spolku Martina Luthera na Slovensku v Novom kostole v Bratislave. Výročnú správu predniesol predseda Spolku O. Peťkovský. Na tomto podujatí dekan EBF UK v Bratislave  L. Batka predstavil novú publikáciu ” 95 výpovedí Dr. Martina Luthera : Malý spis – veľké zmeny.” Knižku vydala Lutherova společnost v Prahe , členka MLB.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať