Vyšiel spevník v azerbajdžanskom jazyku

Pod názvom Isa rabbim (Ježiš – môj Pán) vyšiel v náklade 250 kusov v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku v histórii prvý luteránsky spevník v jazyku tejto krajiny. Má slúžiť veriacim v  luteránskom cirkevnom zbore Spasiteľa v Baku. Zbor vedie farárka Menzer Ismailovna, ktorá bola iniciátorkou vydania. Spevník okrem 42 piesní obsahuje aj Malý katechizmus a Modlitebník M. Luthera. Spevník má 129 strán. Jeho vydanie po finančnej stránke pomohli zabezpečiť ev. cirkevný zbor Kvinstal, Nórsko a Fínska luteránska zahraničná misia.

Azerbajdžanský jazyk patrí do skupiny turkických jazykov, oghuzskej vetvy, je príbuzný turečtine a ovplyvnený perzštinou a arabčinou. Hovorí ním od 27 do 32 miliónov ľudí vo svete.

(www.elkras.ru)   (www.wikipedia.org)

Komentovať