Výber z posolstva Svetovej rady cirkví ku Svätodušným sviatkom 2015

Drahí bratia a sestry vo viere,

v tomto ročnom období pripomíname si tieto slová z hebrejského Písma: Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú! Kiež je pokoj na tvojich hradbách , istota v tvojich palácoch! Pre svojich bratov a priateľov hovorím: Pokoj v tebe! Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho.(Ž 122,6 až 8)

A z Nového zákona:

Keď nadišiel deň Turíc , všetci boli na tom istom mieste. (Sk 2,1) “Bože života, ukáž nám cestu ku spravodlivosti a mieru” bola témou 10. zhromaždenia Svetovej rady cirkví (Busan, Kórejská republika, 30. 10.- 08.11.2013). Toto zhromaždenie SRC nás vyzvalo, aby sme začali so všetkými ľuďmi dobrej vôle na celom svete púť spravodlivosti a mieru. Mier, ktorý svet môže priniesť, sú len prázdne slová, pretože hovorí, “Mier! Mier! “, A nie je tam žiaden mier” (Jer 6,14). Môže panovať spravodlivosť tam, kde nie je žiaden mier? Môže panovať tam, kde nie nijaká spravodlivosť ? Až príliš často sa snažíme o spravodlivosť na úkor mieru, o mier na úkor spravodlivosti. Shalom (שָׁלוֹם) je viac než len výrazom vzájomného privítania. Keď si hovoríme navzájom: “Pokoj, Pán s tebou”, prajeme si navzájom tiež spokojnosť, úplnosť, celistvosť, pohodu, zdravie, sociálnu starostlivosť, bezpečnosť, integritu, mier, prosperitu, dokonalosť, plnosť, odpočinok, harmóniu, a neprítomnosť nepokoja alebo sváru. Pre náš pokoj, naše Shalom náš Pán Ježiš Kristus zaplatil plnú cenu na kríži na Kalvárii. Preto všetci, ktorí veria v Krista, sú slobodní pozdvihnúť svoj hlas, ak sa žiada mier, ale spravodlivosť je zanedbaná, alebo v prípade, že výkon spravodlivosti je chytený do špirály násilia. Ako svedčia dávne slová žalmistu, štatút Jeruzalema je aj dnes najťažšou otázkou v rokovaniach medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Kým okupácia pokračuje, nie je mier v Jeruzaleme. Svätá miesta pre Židov, kresťanov a moslimov sú stále ešte ďaleko od symbolov mieru a zmierenia medzi rôznymi komunitami. V Skutkoch čítame: “ Keď nadišiel deň Turíc [th hemeran Tes pentekostes], všetci boli na tom istom mieste ” (Sk 2,1). “Turíce” boli pomenované podľa gréckeho slova pentekostos; to znamená “Päťdesiaty” a odkazuje na “sviatok týždňov” päťdesiat dní po Pesachu a Veľkej noci. Prví ľudia, ktorí nasledovali Ježiša, boli všetci spolu na jednom mieste … Nielen apoštoli, ale všetci 120 učeníci boli spolu, modlili sa a čakali na vzkrieseného Krista. Grécke slovo pre nás znamená, že boli všetci jednomyseľní. Potom zrazu mocný hukot (grécky pneuma) naplnil dom. Vietor bol fyzicky hmatateľný dôkaz prítomnosti Ducha Svätého. Všetci prítomní boli naplnení Duchom Svätým a hovorili v jazykoch všetkých krajín, z ktorých zbožní Židia prišli v hojnom počte sláviť Turíce. Duch Svätý bude venovaný Bohom všetkým tým, ktorí veria v zmŕtvychvstalého Krista ako dar viery. Kresťanky a kresťania všetkých čias mali a majú podiel na vnútornej premene, za tým sú Turíce.

Preto veríme:

Trojjediný Boh daruje nám pokoj v pohľade na smrť a budúci svet; Mier uprostred búrok a víchric života. Milovaní bratia a sestry, modlite sa za mier, prosperitu a Božie požehnanie, a to nielen pre Izrael, a to nielen pre Jeruzalem, ale aj o mier pre celý svet; a to nielen o svoje cirkvi, konfesie, susedov alebo svoju krajinu, ale modlite sa o mier v Izraeli a Palestíne, o mier v Stredoafrickej republike, Konžskej demokratickej republike, Egypte, Líbyi, Mali, Nigérii, Somálsku, Sudáne a Južnom Sudáne , Afganistane, Mjanmarsku, Pakistane, Filipínach, Thajsku, Ukrajine, Iraku, Sýrii, Jemene, Kolumbii a Mexiku. Viac ako 10 000 ľudí je zabitých každý rok v ozbrojených konfliktoch po celom svete. Modlite sa za pokoj nášho sveta! Mier je otázkou života a smrti pre ľudí, ktorí túžia. Modlite sa za pokoj vo svete. Knieža mieru nás posiela do sveta, aby sme vydali svedectvo o tom, čo sme videli a počuli vo večeradle tak, aby z toho na verejnosti bolo to, čo sme počuli na Letnice a zažili ako požehnanie v Bohom milovanom a rozbitom svete.

Nech nás sprevádza všetkých požehnanie všemohúceho Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého .

 

Predsedovia Svetovej rady cirkví
www.oikoumene.org

Komentovať