Zvolili nového biskupa v diecéze Arhus, Dánsko

Volitelia v diecéze Arhus Dánskej ľudovej cirkvi zvolili z dvoch kandidátov za nového biskupa 56-ročného teológa Henrika Wigh- Poulsena . Získal 1258 hlasov z 2042 platných hlasov. Úrad prevezme 1. septembra t.r. Inštalácia bude v arhuskej katedrále 6. septembra 2015.

Poulsen bol dómskym prepoštom v diecéze Fyn a farárom v dóme v Odense, redaktorom dánskeho cirkevného časopisu a vedúcim Gruntvigovej akadémie. Pôsobil aj ako vysokoškolský učiteľ.

(www.folkekirken.dk)

Domprovst

Komentovať