Luteráni z ILC vo Wittenbergu

6. a 7. mája 2015 sa vo Wittenbergu, Nemecko, konala medzinárodná konferencia vedúcich predstaviteľov konfesijných luteránskych cirkví združených v Medzinárodnej luteránskej rade – ILC. Zastúpených bolo 41 krajín , zahrnujúcich do 23 miliónov luteránov. Témou bolo: Správna oslava reformácie: pripomínanie, pokánie a radosť. Delegáti diskutovali o zvestovaní evanjelia v krajinách Európy a USA, kde je úpadok viery, čo je výzvou pre cirkvi v 21. storočí. Hostiteľkou bola domáca SELK – Nezávislá evanjelicko-luteránska cirkev v Nemecku. Na organizovaní sa podieľali aj americké cirkvi : Lutheran Church Missouri Synod, North American Lutheran Church a ELCA.

Konfesijné luteránske cirkvi  považujú evanjelium Ježiša Krista obsiahnuté v Písme svätom ako inšpirované Božie slovo vykladané v Augsburskom vyznaní a Knihe svornosti ako verný a spoľahlivý výklad.

(www.ilc-online.org)

International representatives from Lutheran churches around the globe gather and worship at the historic St. Mary’s church in Wittenberg, May 6. Church leaders from 41 countries representing 23 million Lutherans are in Wittenberg for the Conference on Confessional Leadership in the 21st Century, May 6-7. (LCMS Communications/Erik M. Lunsford)

Komentovať