Misijné večery v dňoch 4. – 6.  mája 2015

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska vás rámci permanentnej evanjelizácie srdečne pozýva na Misijné večery 2015 v čase od pondelka 4. mája do stredy 6. mája so začiatkom o 18.00 h. V Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave budú na tému Istím Ťa! kázať hostia Gemechis Buba z Etiópie (asistent biskupa pre misiu Severoamerickej evanjelickej cirkvi) a Curt A. Westman z Nórska (pracuje pre Nórsku evanjelickú misiu).
 
Témy jednotlivých evanjelizačných príhovorov, ktorých ústrednou témou sú istoty v neistom svete, sú nasledovné:
pondelok 4. 5. – Ako je to s istotami?
utorok     5. 5. – Sú (istoty) dostupné pre každého?
streda       6. 5. – Záručný list trvalých istôt!
 
Jednotlivé podujatia budú obohatené o hudbu, spev, osobné svedectvá či iné programové zložky.
 
Všetci sú srdečne vítaní!
 
Jana Martincová Mináčová, CZ ECAV Bratislava Legionárska
 
—————————————————————————————————————-
 
Permanentná evanjelizácia – to je úloha i cieľ v roku 2013 vytvoreného Evanjelizačného tímu cirkevného zboru (skrátene Evanjelizačný tím CZ), ktorý je súčasťou Výboru pre vonkajšiu a vnútornú misiu (VVVM) cirkevného zboru a pravidelne sa stretáva od septembra 2013 pod vedením br. Jozefa Kováča.
 
Permanentná evanjelizácia ako nástroj duchovnej obnovy cirkevného zboru (členov, sympatizantov, ale i tých, ktorí o CZ možno dnes ani nevedia) si kladie za cieľ nepretržite v moci Ducha svätého hľadať a nachádzať nové formy oslovenia dnešného človeka, ktorého chce priviesť k Pánu Bohu i do cirkevného zboru, a to len vďaka Božej milosti a Božej kreativite.
 

Komentovať