Zasadanie Rady biskupov v Astane

21. – 23. apríla 2015 sa v evanjelickom kostole v hlavnom meste Kazažskej republiky Astane konalo zasadnutie Rady biskupov Zväzu evanjelicko-luteránskych cirkví. Po päťročnom spracovávaní pripomienok a schvaľovaní synodami členských cirkví biskupi na záver podpísali dohodu o vytvorení Zväzu evanjelicko-luteránskych cirkví. Na zasadnutí sa zúčastnili: biskup  Hans Joachim Kinderlen z Tbilisi (Gruzínsko), arcibiskup Dietrich Brauer z Moskvy, biskup Alfred Eichholz z Biškeka (Kirgizsko), biskup Sergej Maševskij z Odesy, biskup Jurij Novgorodov z Astany. Prítomný bol aj vrchný cirkevný radca Michael Huebner z EKD.

Účastníci vyriešili aj problém duchovnej služby v cirkevných zboroch na Kryme. Podpísali vyhlásenie, že duchovnú činnosť na Kryme môžu vykonávať tri cirkvi: ELC európskej časti Ruska, Nemeckej ELC Ukrajiny a  jej partnerská ELC Bavorska. Vo voľbách jednomyseľne za predsedu Zväzu ELC  zvolili biskupa Jurija Novgorodova z Astany. Funkčné obdobie sú dva roky. V rámci ekumenických vzťahov biskupi navštívili miestnych hierachov pravoslávnej a rím. kat. cirkvi a ich katedrály.

   Evanjelicko-luteránsky kostol v Astane

(www.elkras.ru)

Komentovať