Farári kritizujú predsedníctvo Kirchentagu

Pracovné spoločenstvo wuerttemberských farárov Confessio kritizuje predsedníctvo Kirchentagu, lebo toto bráni účasti mesiánskych židov na tomto veľkom podujatí. Mesiánski židia veria v Ježiša Krista ako vykupiteľa židov a Pána sveta. Tým, že robia misiu medzi židmi, zaťažujú dialóg medzi kresťanmi a židmi. Tvrdia to vedúci Kirchentagu. Farári oproti tomu poukazujú na prvú cirkev, kedy apoštoli šírili vieru medzi židmi a boli vedúcimi judaizmu prenasledovaní. Potom apoštol Pavol začal šíriť kresťanstvo aj medzi pohanmi. Farári si myslia, že zákaz účasti možno chápať ako protižidovský postoj. Confessio má 90 členov. Predsedom je farár Tobias Eissler.

35. Nemecký Evanjelický Kirchentag bude sa konať od 3. do 7. júna 2015 v Stuttgarte.

(www.idea.de)

Komentovať