Prípad Stanislav Gross

Zomrel 45 ročný mladý muž, bývalý premiér ČR Stanislav Gross. V premiérskej stoličke bol iba jeden rok. Ak Pavol apoštol v Písme vraví, že príčinou všetkého zlého sú peniaze, platí to aj v tomto prípade. Kauza netransparentného bohatnutia ho pripravila o politickú činnosť. Vlani Gross už značne postihnutý nevyliečiteľnou chorobou poskytol ČT posledný rozhovor. Kto ho počul , bol skutočne dojatý. Na smrť odsúdený Gross zbilancoval svoj život, sebakriticky zhodnotil svoju činnosť ako ministra a premiéra. Nás ako kresťanov osobitne potešilo, že:

1. urobil verejné pokánie

2. prosil o odpustenie

3. prijal do svojho srdca Ježiša Krista.

Jeho verejné televízne vyznanie a priznanie vyvolalo v radoch politikov a novinárov rôzne reakcie, väčšinou ironické, podráždené, kritické. Menej sympatické a chápavé. Pevne veríme, že jeho konverzia ku Kristovi mu dala nielen pokoj a slobodu tu na zemi, ale predovšetkým pokračovanie života s Pánom v Jeho kráľovstve. Nám ľuďom neprislúcha súdiť a domýšľať si. Do srdca každého vidí len On.

Komentovať