Evanjelici na Faerských (ovčích) ostrovoch

Faerské ostrovy ležia  na severe Atlantického oceánu, 600 km od Nórska a asi 300 km od Škótska. Žije na nich asi 50 tisíc obyvateľov. Úradným jazykom je faerčina a dánčina. Hlavným mestom je Thorshavn s asi 20 tisíc obyvateľmi. 85% obyvateľov sa hlási ku evanjelicko-luteránskej cirkvi. Cirkev od r. 2007 je samostatná diecéza na čele s biskupom. Má 14 cirkevných zborov, 62 kostolov a 9 modlitební. V cirkvi slúži 21 kňazov.

Zástava Faerských ostrovov

 

 

Faeroesk Flag(prevzaté z internetu)

Komentovať