Nové sídlo Luteránskej cirkvi vo Veľkej Británii

Luteránska cirkev vo Veľkej Británii má nové sídlo pre svoj centrálny úrad. Sídli v prenajatých priestoroch národnej ERC Anglicka (Churches Together in England -CTE) – na adrese: 27 Tavistock Square, London WC1H 9HH. Biskupka tejto cirkvi Jana Jeruma-Grinberga bude súčasne pracovať na čiastočný úväzok pre túto ekumenickú organizáciu. Pred presťahovaním na túto adresu úrad sídlil v Nórskej cirkvi v Londýne a ešte predtým v Luteránskom cirkevnom dome v Leeds. Luteránska cirkev vo Veľkej Británii je jednou z desiatich národných cirkví združených v Luteránskej rade Veľkej Británie. Je členkou SLZ. V LC VB slúži 11 duchovných nielen v anglickom jazyku, ale aj v amharčine, čínštine, poľštine, svahili a tigrinya. Cirkevné zbory má v týchto lokalitách: Birmingham, Bradford, Cambridge, Corby, High Wicombe, Leeds, Manchester, Nottingham a Reading. Bohoslužby sa konávajú aj v iných lokalitách.

(www.lutheranchurch.co.uk)

Komentáre k “Nové sídlo Luteránskej cirkvi vo Veľkej Británii

Komentovať