Religiozita vo svete

Takmer dve tretiny  (63%) obyvateľstva sveta sa označilo ako náboženské. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vydal Výskumný ústav verejnej mienky WIN Gallup International v Zurichu. Vo výskume sa pýtali okolo 64 tisíc ľudí v 65 krajinách sveta. Najreligióznejšou krajinou je podľa tohto výskumu budhistické Thajsko (94%). Za nimi nasledujú kresťansky orientované štáty Arménsko a Gruzínsko , ako aj moslimskými národmi obývané Maroko a Bangladeš (93%). Nasledujú Fidži a Južná Afrika (92%), v oboch prevláda kresťanské obyvateľstvo.

(www.idea.de)

Komentovať