Konferencia v Moskve: Živá tradícia luteranizmu v Rusku

Evanjelicko – luteránska cirkev augsburského vyznania v Rusku  (ELCAVR) organizuje z príležitosti blížiaceho sa Veľkého jubilea Reformácie konferenciu v Moskve na dni 18. a 19. apríla 2015. Téma konferencie je : Živá tradícia luteranizmu – 500 rokov v Rusku. Konferencia bude venovaná teologickým a praktickým otázkam osláv 500. výročia Reformácie ako aj rozvoja medzicirkevných vzťahov a stykov , konvergentnému hnutiu v luteranizme. Účastníkmi a hosťami konferencie budú ordinovaní a neordinovaní z cirkevných zborov ELCAVR , predstavitelia apoštolských a konzervatívnych protestantských cirkví z Ruska a Európy, predstavitelia štátnych orgánov a spoločnosti.

Prvý luteránsky cirkevný zbor sv. Michala archanjela je rovesníkom Reformácie. Duchovným nástupcom je zbor ELCAVR s tým istým menom .Kostol tohto zboru v Lefortove bol posvätený v r. 1576 a samotný zbor jestvoval už v 20. a 30. rokoch 16. storočia.

Na programe budú prednášky, diskusia, prijatie spoločného vyhlásenia tradičných cirkví, podpísanie dohody o spoločenstve oltára a kazateľne medzi ELCAVR a Starokatolíckou cirkvou v Európe a schválenie programu osláv 500. výročia Reformácie v ELCAVR. 19. apríla bude v chráme sv. Michala archanjela ELCAVR v Moskve slávnostná bohoslužba s apoštolskou vysviackou regionálnych biskupov tejto cirkvi.

(luther.ru)

Komentovať