Biskupská konferencia VELKD v Meissen

Od 14. do 17. marca t. r. sa v Meissen konalo neverejné zasadnutie ( v klauzure) Konferencie biskupov Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka – VELKD. Konferenciu tvorí 17 členov : biskupi členských cirkví VELKD a aktuálne aj 6 ďalších ordinovaných vedúcich duchovných. V súčasnosti predsedom Konferencie je vedúci biskup VELKD , biskup Gerhard Ulrich zo Schwerinu.
Témou zasadnutia bola Teologická a politická relevancia spisov Martina Luthera o židoch. Ide o prípravu na jubilejný rok Reformácie 2017 s dôvodom osvetliť aj zaťažujúce spisy Luthera.
(www.ekd.de)

Komentovať