Waldemar Pytel – nový biskup wroclawskej diecézy

7. marca 2015 sa v evanjelickom kostole vo Świdnici konala slávnosť vysviacky nového biskupa wroclawskej diecézy Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Akt ordinácie vykonal biskup tejto cirkvi J. Samiec za asistencie biskupa R. Bogusza a švédskeho biskupa Ragnara Persenia z Uppsaly. Na slávnosti boli prítomní hostia z Nemecka, Švédska a Česka. Nový biskup má 57 rokov. V cirkvi vykonával rôzne funkcie, v r. 2007 až 2012 bol predsedom synody. Je ženatý a má dvoch synov.
(www.luteranie.pl)

Komentovať