Evanjelická indentita (Prednáška)

Evanjelická indentita (Prednáška)

Prednáška o evanjelickej identite, dekana EBF Doc. Ľubomíra Batku PhD, zo 4. evanjelická školská konferencia (2015). Nahral František Korečko.

Ak si chcete prednášku stiahnuť a vypočuť napr v mobile, je dostupná aj vo forme mp3, v 7.mich častiach:

2.1. Evanjelická identita- Úvod prednášky – Ľubomír Batka

2.2. Evanjelická identita- Identita ako kontinuita – Ľubomír Batka

2.3. Evanjelická identita- Vymedzenie témy – Ľubomír Batka

2.4. Evanjelická identita- Sloboda svedomia – Ľubomír Batka

2.5. Evanjelická identita- Písmo sväté – Ľubomír Batka

2.6. Evanjelická identita- Vzdelanosť a školy – Ľubomír Batka

2.7. Evanjelická identita- Záver – Ľubomír Batka

Komentovať