Ježišov týždeň na Štokholmskej univerzite

Tento týždeň prebieha na Štokholmskej univerzite Ježišov týždeň. Vyvrcholením akcie bude sobotňajší program: modlitby medzi študentami, gratis piknik na pamiatku Ježišovho lámania chleba, premietanie filmu o Ježišovi s následnou diskusiou. Celú akciu organizuje Kresťanské združenie študentov na čele s Martinom Helgessonom. Združenie pracuje medzi študentami s cieľom šíriť kresťanskú vieru a poznanie Ježiša Krista medzi nekresťanmi, každý týždeň ponúkajú kávu s debatami a poskytujú konkrétnu pomoc pre tých,ktorí o to požiadajú.

(www.dagen.de)

Komentovať