Evanjelický farár sa stal členom maďarskej sekcie rádu Johanitov

15. mája t.r. sa v slovenskom meste Komárne v reformovanom chráme konali služby Božie, v rámci ktorých za nových členov maďarskej sekcie Rádu johanitov prijali troch nových členov: ev. farára Fischl Vilmosa a dvoch laických príslušníkov reformovanej cirkvi: Szabó Arpáda, ekonóma, bývalého veľvyslanca MR v Ríme a Szabján Imreho ,profesora angličtiny. Všetci traja zložili sľub žiť a pracovať podľa pravidiel Rádu. Johaniti sú protestantskou odnožou tohto rytierského rádu, ktorý bol založený v 11.st. v Jeruzaleme. Jeho katolíckou odnožou sú Maltskí rytieri. Názov Johaniti majú podľa sv. Jána Krstiteľa. Ich cieľom je: bojovať za vieru a slúžiť blížnym podľa Mt 22,37-39. Počet Johanitov na svete je dnes okolo 4 tisíc. Maďarská sekcia bola úradne zeregistrovaná r. 1924 a dnes má 102 členov. Pri slávnostných príležitostiach jej členovia nosia čierny plášť s bielym rytierským krížom na ľavej strane pŕs.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať