V meste Kalmar sa skončila výročná konferencia EFS

V nedeľu 16. mája t.r. sa v Kalmare skončila štvordňová výročná konferencia pietistickej samostatnej organizácie v rámci Švédskej cirkvi –  Evangeliska Fosterlandstiftelsen (EFS) Evanjelická misia). Jej cieľom je pomáhať ľuďom denne žiť blízko Ježiša Krista. Podporujú a cenia si prácu laikov v cirkvi. EFS má okolo 16 tisíc členov v 400 zboroch. Na konferencii bolo do 600 delegátov. Na programe boli výročné správy,diskusie, výklady, prednášky, biblické hodiny, modlitby a chvíle pre spoznávanie nových priateľov. Z finančnej stránky je organizácia za minulý rok mínusová.Potešiteľné je ,že od Švédskej cirkvi dostala polovicu ríšskej ofery v hodnote do 400 tisíc švédskych korún.Ústrednou témou konferencie bola misia. SFS je misijne aktívna doma i v zahraničí, napr. v Etiópii,Eritrei, Somálsku, Indii, Sudane a Tanzánii. Doteraz v tejto činnosti spolupracovala so ŠC. Teraz uvažujú o osamosatnení sa. Napätie vyvoláva aj otázka sobášov homosexuálnych párov, s čím SFS nesúhlasí.

´(www.dagen.se)

Komentovať