Dobrý postreh

Na facebooku  p. dekan EBF UK Ľubomír Batka v predreferende o manželstve (rodine) z 24.januára píše:
“Niektorí evanjelici vidia svoju identitu ako protestanskú keď vychádza z viditeľného, či latentného antikatolicizmu. (Čo je katolícke, to je im zlé, stredoveké, bigotné, zákonnícke, farizejské, zastaralé, prekonané ….. Čo je protestantské, to je dobré, pokrokové, osvietené, racionálne, moderné a tolerantné).

Predstava: katolíci nie sú tolerantní a protestanti sú tolerantní – je naivná. Preto je naivný i argument: evanjelici, ktorí by mali podobné pozície ako katolíci si zaslúžia kritiku, lebo nie sú dobrí protestanti….. ”

Niektorí hovoria – my nie sme ani o mak horší ako vy. Zobúdza sa v nich náboženská hrdosť. Poznáme takéto hlasy. To je konfesionalizmus. Naším otcom je Abrahám, naším Luther alebo Kalvín. Takto sa vzpierali svetlu života nábožní ľudia odjakživa. Človek bol vždy taký. Aj ak bol nábožný, nebol schopný pochopiť to nové, tvorivé Božie zjavenie. Odmietal ponuky, lebo bol chytený zdedenými, zabehnutými a naučenými názormi. Vždy uviazol v pojmoch, vo zvyklostiach, v predpojatosti a v litere. Zaťažil svoje zmýšľanie dogmatizmom, spod ktorého sa mu ťažko vymaňovalo. Máme pred sebou ľudí, ktorých nábožnosť oddeľuje človeka od človeka namiesto toho, aby spájala a utvárala bratstvo. Takáto nábožnosť je schopná nenávidieť človeka, ba postaviť sa aj proti Božiemu Synovi a ukrižovať ho. Ježiš pozná takýto múr, takúto hať, ktorá nedovolí človeku poznať a prijať pravé Svetlo. Preto zápasí o takéto duše. Treba len o to úprimne prosiť, robiť pokánie a veriť v evanjelium. Aj napriek tolerancii chceme ostať verní pravde Písma a učeniu ev. cirkvi – nedajme si vnucovať iné ( nemôžeme sa odkloniť ani ustúpiť, i keby sa nebesá mali zrútiť Symbolické knihy ).

Pokoj Vám!!

Komentovať