Pokles výstupov z Dánskej ľudovej cirkvi

Podľa dánskej štatistiky v minulom roku (2014) bol najnižší počet výstupov z Dánskej ľudovej (luteránskej) cirkvi od roku 2008. Odhlásilo sa z nej 9. 548 členov. Je to 0.2% z počtu členov celej cirkvi. K 1. januáru 2015 mala cirkev 4 milióny 400 tisíc 754 členov. Je to 78% z počtu všetkých obyvateľov Dánska. V r. 2014 cirkev vzrástla o 41.443 členov. Z toho je 84% novorodencov, okolo 4% tvorí skupina konfirmandov a asi 7% je skupina dospelých nad 18 rokov.

(www.folkekirken.dk)

Komentovať