Nový biskup Švédskej cirkvi v Strängnäs

Nový biskup Švédskej cirkvi v Strängnäs

4. marca 2015 v diecéze Strängnäs Švédskej cirkvi boli voľby nového biskupa. Hneď v prvom kole získal 68,5% hlasov voliteľov 54-ročný dómsky prepošt v Strängnäs Johan Dalman. O post biskupa sa uchádzali vo voľbách ešte dve kandidátky. Dalman bude v poradí 58. biskupom v diecéze. V úrade nahradí terajšieho biskupa Hansa Erika Nordina, ktorý koncom augusta odchádza na dôchodok.

Biskupská vysviacka J. Dalmana bude 6. septembra 2015 v katedrále v Uppsale.

Švédska cirkev má spolu 13 diecéz so 14 biskupmi. Na čele cirkvi je primas – arcibiskup v Uppsale. T. č. je ňou arcibiskupka Antje Jackelen (od júna 2014).

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať