Evanjelicko-luteránska cirkev vo Fínsku v číslach

Podľa štatistického úradu Fínska ku koncu roka 2014 patrilo do ELCF  73,7 % z obyvateľov štátu. Podľa matrík cirkevných zborov sú to 4 milióny 34 tisíc a 235 osôb. Z rovnakého prameňa udávajú, že do cirkvi pristúpilo 15 701 osôb. Je to najväčší počet v histórii. Podľa konečných štatistík z cirkvi vystúpilo 78 300 osôb, najviac v diecézach Helsinky, Esbo a Tammerfors, najmenej v diecézach Borgo a Lappo. V cirkvi bolo pokrstených 41 340 detí, čo je 72,4% z podielu všetkých narodených detí. V porovnaní s predošlým rokom je to pokles o takmer 3%. V roku 2014 bolo v cirkvi 11 713 sobášov a 831 požehnaní párov. Je to tiež pokles o 1 %.

(evl.fi)

Komentovať