Konferencia a výstava o prenasledovaní cirkví za éry J.Kádára

6. mája t.r. sa v Budapešti konala konferencia o prenasledovaní kresťanov a kresťanských cirkví v Maďarsku počas vlády J. Kádára. Konferenciu zorganizovali tri historické kresťanské cirkvi´: Evanjelická, reformovaná a rím. katolícka. Na konferencii odzneli zaujímavé a podnetné prednášky. Súčasťou podujatia bola aj následná výstava na túto tému, ktorá bola  otvorená nasledujúci deň – 7. mája. Výstavu otvoril vedúci biskup Ev.a.v.cirkvi v Maďarsku J. Itzés.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať