Boj za čistotu viery v Brémach (Nemecko)

Evanjelického pastora Olafa Latzela z Brém kritizovali za jeho kázeň z 18. januára 2015. V kázni sa totiž vyslovil za čistotu viery, proti zmiešavaniu náboženstiev, synkretizmu. „Praví kresťania sa nemôžu spolu modliť s moslimami.“ Podobne sa vyslovil aj proti otvoreniu tzv.“ domu jednoty“ v Brémach. Dom má slúžiť na duchovné modlitby kresťanov, moslimov a židov. Ostro odsúdil aj uctievanie relikvií v katolíckej cirkvi, čo nazval modloslužbou. Kresťania nemajú vo svojich domoch a bytoch vystavovať sošky“ toho tučného pána“, t.j. Budhu. Za túto kázeň ho obvinili z podnecovania nenávisti medzi občanmi. Brémsky snem dal podnet na prokuratúru , aby preskúmala tento prípad a vztiahla právne dôsledky.

Pastor Latzel sa ospravedlnil za niektoré tvrdé výroky, ale celkove si stojí za obsahom kázne.                     Teraz kritizuje evanjelickú cirkev, že sa prispôsobuje duchu tejto doby, odchádza od Písma, mnohí farári uznávajú , že Ježiš  Kristus nie je jediná cesta k spáse, ale, že ľudia  môžu prísť k bohu aj inou cestou.

(www.idea.de)

Komentovať