Rok misie, evanjelizácie a diakonie v SCEAV

Sliezska Evanjelická cirkev a.v. v ČR po Roku Biblie (2013) , Roku hudby (2014) vyhlásila na tento rok Rok misie , evanjelizácie a  diakonie. V tomto roku uplynie 100 rokov od narodenia význačného služobníka na tomto poli, pastora Vladislava Santoria. Konferencia k jubileu sa bude konať v sobotu 10. októbra 2015 v Českom Tešíne. Nasledujúci deň v nedeľu 11. okt. bude slávnostné otvorenia Diakonického a vzdelávacieho centra v Českom Tešíne.  Od smrti českého reformátora Jana Husa uplynie 600 rokov. Veriaci protestanti si túto udalosť pripomenú v dňoch 6. a 7. júla 2015 v Prahe na Staromestskom námestí a v evanjelických chrámoch.

Ďalšími akciami konanými v rámci Roku misie, evanjelizácie a diakonie sú:
Konferencia pre mužov 7. februára 2015, Kino Kosmos v Třinci
Konferencia žien, 25. apríla 2015, Zborové centrum Hutník v Třinci
Misijný festival kresťanských dychových súborov 14. júna 2015, mestské letné kino v Orlovej
XCamp Smilovice, 18. -25. júla 2015
Koncert “Cesta svetla“, 11. októbra 2015, Český Těšín, evanjelický kostol Na Nivách

(www.sceav.cz)

Komentovať