Výsledky uznesenia synody ELKI

5. mája t.r. sa vo Verone skončilo niekoľkodňové zasadanie synody Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Taliansku (ELKI). Synodu viedli prezidentka Cristiane Groeben a viceprezidentka Caroline von Hohenbuehel. Na synode opätovne na štyri ďalšie roky zvolili hlavu tejto cirkvi – dekana. Stal sa ním opätovne doterajší dekan Holger Milkau. Jeho nástupcom zvolili Ulricha Eckerta, pastora z Milána. Synoda ho poverila zriadiť výbor na skúmanie možnosti požehnávania homosexuálnych párov. Na synode predstavili nový spevník duchovných piesní,ktorý pripravovali mnoho rokov. Spevník je dvojjazyčný.nemecko-taliansky. Je to prvý raz v histórii, čo vychádza takýto spevník. V závere synoda vypočula správu o činnosti konzistória cirkvi a o partnerstvách s cirkvami Slovinska a Maďarska. Po prediskutovaní ich schválila. Súčasťou programu boli aj správy o činnosti jednotlivých zariadení tejto cirkvi. ELKI je diasporálna menšinová cirkev, má 15 cirkevných zborov a okolo 7 tisíc členov po celom Taliansku. Je dvojjazyčná: nemecko-talianska. Orgánmi cirkvi sú: predsedníctvo synody, synoda, konzistórium.Na čele duchovnej správy je dekan.

(www.chiesaluterana.it)

Komentovať