Spoločenstvo severských luteránskych diecéz

Spoločenstvo severských luteránskych diecéz

Evanjelickoluteránska misijná diecéza vo Fínsku, Evanjelická luteránska diecéza Nórska a Misijná provincia vo Švédsku majú dohodu o pravidelných biskupských schôdzkach. Na jeseň roku 2014 sa konalo vo Fínsku v Helsinkách stretnutie biskupov . Ako predĺženie inej konferencie sa v dňoch 3. a  4. februára t. r. v Høgsveen, neďaleko mesta Hamar v Nórsku, konala zimná časť porady biskupov. Okrem obvyklej aktualizácie biskupi podrobne prerokovali dokument o spolupráci troch diecéz s názvom Spoločenstvo severských luteránskych diecéz. Dokument bude predložený na spracovanie a schválenie v každej diecéze. Predpokladá sa, že by mohol byť podpísaný na nadchádzajúcom zasadnutí biskupov v novembri 2015. Prediskutovali aj rad otázok okolo kontaktov s luteránskymi akciami v zahraničí, vrátane žiadosti o spoluprácu s Medzinárodnou luteránskou radou (ILC).
Tieto tri diecézy sú vyslovene zamerané konzervatívne a konfesíjne a vznikli ako potreba zachovať biblickú a konfesijnú vernosť v učení a praxi a apoštolskú tradíciu v liberálnych severských cirkvách.

Na obrázku biskupi troch diecéz na stretnutí v Nórsku

(www.missionsprovinsen.se)

Komentovať