Inštalácia arcibiskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska

V nedeľu 8. februára 2015 sa v katedrále sv. Petra a Pavla ELCR konala slávnosť uvedenia do úradu nového arcibiskupa Evanjelickej luteránskej cirkvi Ruska Dietricha Brauera. Na slávnosti sa zúčastnili početní zahraniční i domáci predstavitelia cirkví ,o. i. arcibiskupi z Estónska a Fínska, biskupi z Maďarska a Lotyšska a zástupcovia evanjelickej cirkvi z Nemecka. Našu cirkev a SLZ zastupoval br. gen. biskup M. Klátik. Prítomní boli aj lut. biskupi Uralu, Sibíri a Ďalekého Východu a Kazachstanu. Inštalovaného pozdravili zástupcovia ruskej štátnej správy a ruskej ekumény (pravoslávia, rim. katolicizmu a protestantských denominácií). Prítomní boli aj zástupcovia ambasády USA a Nemecka.

Dietricha Brauera za arcibiskupa zvolili na 4. Generálnej synode ELCR 18. septembra 2014. Je nemeckej národnosti a narodil sa vo Vladivostoku roku 1982.

(www.elkras.ru)

Komentovať